27 Ekim 2021 Çarşamba / 21 RebiülEvvel 1443

Görenler hayret etti! Bu çeşmenin suyu alev alev yanıyor