23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Gözünün içini siyaha boyattı, görme yetisini kaybetti