20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443

Helenistik ve Roma dönemine ait tapınak bulundu!