23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Hindistan'da Müslümanların protestoları sürüyor