1 Aralık 2021 Çarşamba / 26 RebiülAhir 1443

İbn-i Sina'nın mucizevi karışım tarifi