23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

'İki nükleer güç el sıkıştı'