25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443

İmece usulü hazırlanıyor! Açık alanda kurutuluyor...