18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

İmzalar atıldı: Milli imkanlarla geliştirilen Songar silahlı drone TSK'nın envanterine girecek