27 Ekim 2021 Çarşamba / 21 RebiülEvvel 1443

İnşaat çalışmaları sırasında bulundu, 2500 yıllık! Ve Türkiye'de