9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443

İnşaat çalışmaları sırasında bulundu, 2500 yıllık! Ve Türkiye'de