3 Aralık 2021 Cuma / 28 RebiülAhir 1443

İşçiydi patron oldu, şimdi de 9 ülkeye...