18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa