2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443

İsrail'in zulüm saçan kurşunlarını sanata çevirdi