22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443

İstanbul en çok hangi ilden göç alıyor?