4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443

İstanbul'u vuran sel felaketinde sular altında kalmışlardı... Bakın kuruması için ne yaptılar?