18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap