4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443

İşte dünyanın en pahalı alan adları