2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443

İşte hava harbinin geleceği! İnsansız savaş uçağı projesinde kilometre taşına erişildi