20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443

İzmir Kordon boyu pislik içinde