27 Ekim 2021 Çarşamba / 21 RebiülEvvel 1443

Kanlı 12 Eylül darbesinin 39. yılı