24 Ekim 2021 Pazar / 18 RebiülEvvel 1443

'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı