5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443

Karadeniz'in kadın reisleri, her sabah nasibine ağ atıyor