29 Haziran 2022 Çarşamba / 30 Zilkade 1443

Kargaların bilinmeyen müthiş özelliği