16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

Kayak tutkuları 'Gavik' yaptırdı!