1 Aralık 2021 Çarşamba / 26 RebiülAhir 1443

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...