2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor