05 Aralık 2020 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1442
Gece modu

Köylüler sahip çıktı, leylekler orayı mesken tuttu