2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443

Kurtuluş Savaşı'nın bilinmeyen fotoğrafları