2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443

KUZKA desteğiyle 'Yer Altı Tuz Şehri' turizme katkı sağlayacak