24 Ekim 2021 Pazar / 18 RebiülEvvel 1443

Londra'da teravihten çıkan Müslümanlara saldırı