22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443

Mağlubiyetin ardından böyle ağladılar