18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi