2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443

Meslek liseleri, pandemi ile mücadelede fabrika gibi çalışıyor