22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443

Modernize edilmiş Leopard 2'de ilk teslimat