4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443

Moğolistan'da bulundu! Türk kağanlığına ait