16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

NATO'nun 'Dynamic Manta 2020' tatbikatı başladı