23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Normalleşme hangi illerde başlayacak? İşte kırmızı, turuncu, sarı ve mavi listede olan iller