20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443

O sözler ortaya çıktı! İşte Sarri-Terim diyaloğu