16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

Öğrenciler 2 bin liraya araç yaptı