30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Ömürlerini tamamladıktan sonra bölgeye gönderiliyorlar: Ekonomiye müthiş katkı