20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443

Orada yaşayan köylüler... Artık binlerce kat daha zenginler!