25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443

Ortadan ikiye ayrılan araçtan sağ kurtuldular