23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

'Özel gençler' devletin desteğiyle 'yıldız' oldu