16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

Pakistan'dan Hindistan'a cevap: Ra'ad II