18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde