16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

'Peygamberler şehri'nde hedef İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilmek