23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Resimleri çizilerek tasvir ediliyordu... İlk kez tespit edildi