1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445

Roma dönemine ait Hyllarima Antik Kenti'nde deprem izi!