2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443

Saf su nedir? İçilir mi?