21 Ekim 2021 Perşembe / 15 RebiülEvvel 1443

Sağdan soldan topladığı paletlerle...