Salgın nedeniyle tenhalaşmıştı... Kanal suları temizlendi